BioArctic stödjer forskning om fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Med Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, som ansvarigt lärosäte kommer ett stort antal företag och ideella organisationer samverka i ett åttaårigt forskningsprojekt kring fysisk aktivitet och hjärnhälsa. Sammanlagt satsas drygt 120 miljoner kronor, inklusive 47 miljoner från KK-stiftelsen, på forskning med avsikten är att bredda och fördjupa forskningen kring hälsosamma hjärnfunktioners samband med fysisk aktivitet. Projektet planeras pågå i åtta år med start i november 2021.

BioArctic kommer under projektets gång att bidra med expertis om biomarkörer och neurologiska sjukdomar inom Alzheimers och Parkinsons sjukdomar, sjukdomar med stort kliniskt behov och där BioArctic har en unik kompetens.

Utöver BioArctic medverkar elva andra företag samt ett antal ideella organisationer i projektet som heter Center of Excellence in Physical Activity, Healthy Brain Functions and Sustainability, E-PABS.