BioArctic startar samarbete med GE

BioArctic startar samarbete med GE Healthcare och Uppsala universitet kring ny diagnostik för Alzheimers sjukdom. Avsikten är att skapa markörer för bilddiagnostik av hjärnan (”tracers”) för att monitorera sjukdomsutvecklingen och följa behandlingseffekten vid Alzheimers sjukdom med hjälp av positronemissionstomografi (PET). Projektet är delvis finansierat genom ett anslag från VINNOVA.

Alzheimers sjukdom är en förödande neurodegenerativ sjukdom med en smygande debut och progressiv förlust av minne och kognition. Sjukdomen manifesteras också som beteendestörningar och funktionsnedsättningar och leder till för tidig död. Sjukdomen är åldersrelaterad och antalet patienter fördubblas var femte år, vilket betyder att 30 procent av 85-åringarna lider av sjukdomen. Alzheimers sjukdom är en tickande demografisk bomb. Idag uppskattas 15 miljoner människor runt om i världen vara drabbade av Alzheimers sjukdom. År 2050 kommer antalet att ha stigit till 72 miljoner.

Amyloid-beta plack är ett av de neuropatologiska kännetecknen på Alzheimers sjukdom. Bilddiagnostik av amyloidplack i patienter med Alzheimers sjukdom med hjälp av en radioaktivt märkt PET-substans genomfördes först vid Uppsala universitets PET-centrum (idag inom GE Healthcare). Nyligen genomförda studier av Alzheimers sjukdom har avslöjat att de neurotoxiska ämnen som orsakar sjukdomen är de lösliga aggregat som kallas amyloid-beta protofibriller och som är ett förstadium till placken. Amyloid-beta protofibriller tros vara ett bättre mål för att monitorera sjukdomsutvecklingen och behandlingseffekten.

Enligt samarbetsavtalet kommer antikroppsbaserade ”tracers” för lösliga och toxiska former av amyloid-beta att utvecklas och jämföras med existerande och nya små tracermolekyler. BioArctic Neuroscience har utvecklat monoklonala antikroppar som kan användas som markörer för att visualisera toxiska amyloid-beta protofibriller i bilddiagnostik av Alzheimers sjukdom.