Skip to content

BioArctic publicerar årsredovisningen för 2020

Regulatoriskt

Stockholm den 31 mars 2021 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar att den svenska versionen av bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020 har publicerats och nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisningen, som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbsida, www.bioarctic.se (Investerare/Finansiella rapporter). En engelsk översättning av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på hemsidan den 13 april 2021.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars, 2021, klockan 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Jan Mattsson, CFO
E-mail: jan.mattsson@bioarctic.se
Tel: +46 703 52 27 72

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: + 46 704 10 71 80