BioArctic presenterar två postrar vid International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases

BioArctic kommer att delta vid den 13:e International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases i Wien, Österrike. Konferensen är inriktad på mekanismer, kliniska strategier och lovande behandlingar av neurodegenerativa sjukdomar och går av stapeln 29 mars – 2 april 2017.

Vid konferensen kommer företaget att presentera två postrar, med titlarna:

  • Intramuscular injection of sonicated α-synuclein fibrils induces α-synuclein pathology and motor deficits in h[A30P]αSYN transgenic mice
  • Increased levels of toxic Abeta protofibrils in Alzheimer’s disease brain support the importance of Abeta protofibrils in Alzheimer’s disease pathogenesis.

Med patienterna i fokus arbetar BioArctic för att förbättra livskvaliteten för patienter med Alzheimers och Parkinsons sjukdom. BioArctics egenutvecklade teknologier, engagerade medarbetare, innovativa samarbeten med forskningsgrupper vid universitet och partnerskap med läkemedelsföretag har möjliggjort utvecklingen av nya immunoterapeutiska angreppssätt mot neurodegenerativa sjukdomar. Företaget är inriktat på att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar baserade på företagets antikroppar.

”Vi ser fram emot att presentera våra innovative data, att följa utvecklingen inom området och att interagera med vårt globala nätverk”, säger Gunilla Osswald, vd för BioArctic AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
Christer Möller, CSO, BioArctic AB
Tel 08 695 6930