BioArctic presenterar prekliniska data vid en internationell konferens om Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, ADPD

BioArctic deltar vid AAT-AD/PD fokusmöte (Advances in Alzheimer Therapy – Alzheimer’s Disease/Parkinson’s Disease) den 15 – 18 mars 2018 i Turin, Italien. På konferensen kommer presentationer med inriktning på de senaste genombrotten i behandling, translationell forskning, tidig diagnos, läkemedelsutveckling och kliniska prövningar i Alzheimers, Parkinsons och andra neurodegenerativa sjukdomar presenteras.

BioArctics målsättningen är att förbättra livskvaliteten för patienter med Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom och är inriktat på att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar baserade på bolagets antikroppar. Vid konferensen kommer BioArctic att presentera en poster med titeln: ”Characterization of alpha-synuclein pathology progression in h[A30P]-alpha-synuclein transgenic mice following intramuscular injection of sonicated alpha-synuclein fibrils”.

”Vi ser fram emot att presentera våra innovativa prekliniska data, att följa utvecklingen inom området och att interagera med vårt globala nätverk”, säger Gunilla Osswald, vd för BioArctic.

För mer information:

Gunilla Osswald, VD
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30