BioArctic Neurosciences program för Parkinsons sjukdom får anslag från VINNOVA

Det svenska biofarmabolaget BioArctic Neuroscience AB utvecklar en ny sjukdomsmodifierande behandling för Parkinsons sjukdom med potential att kunna förbättra livskvaliteten för patienterna. Projektet har fått anslag om 5,0 MSEK från VINNOVA:s program ”Innovativa små och medelstora företag”.

Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna med ett betydande ouppfyllt medicinskt behov. I hela världen lider över 4,6 miljoner personer i ålder över femtio år av Parkinsons sjukdom och det uppskattas att antalet kommer att mer än fördubblas till 2030. Idag finns bara symptomatiska behandlingar att tillgå för Parkinsons sjukdom och det finns ett enormt ouppfyllt medicinskt behov av behandlingar som bromsar eller stoppar sjukdomens förlopp.

BioArctic utvecklar en ny typ av behandling för Parkinsons sjukdom med potential att bli den första behandlingen på marknaden med effekt på sjukdomsförloppet och förbättrad livskvaliteten för patienterna. Det nya behandlingskonceptet baseras på att eliminera eller inaktivera de neurotoxiska protofibrillerna/oligomererna av α-synuklein med en humaniserad monoklonal antikropp, BAN0805.

I programmet för Parkinsons sjukdom har BioArctic nära samarbete med Uppsala universitet och andra svenska universitet i Lund, Linköping och Göteborg samt med Karolinska Institutet.

”Vi är tacksamma för stödet från Vinnova och driver vårt program för Parkinsons sjukdom med denna innovativa behandling, avsedd att bromsa sjukdomsförloppet och förbättra livskvaliteten för patienter med Parkinsons sjukdom, vidare mot klinik”, säger Dr. Gunilla Osswald, VD för BioArctic Neuroscience AB.

För mer information, kontakta:

BioArctic Neuroscience AB
Gunilla Osswald, VD
Tel: 08 695 69 31
e-mail: gunilla.osswald@bioarctic.se