BioArctic Neurosciences program för Parkinsons sjukdom får anslag från EU

Det svenska biofarmabolaget BioArctic Neuroscience AB utvecklar en ny sjukdomsmodifierande behandling för Parkinsons sjukdom med potential att förbättra livskvaliteten för patienterna. Projektet har fått anslag från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon2020 (Grant Agreement No 697790) för att utveckla biomarkörer för Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna med ett betydande ouppfyllt medicinskt behov. I hela världen lider över 4,6 miljoner personer i ålder över femtio år av Parkinsons sjukdom och det uppskattas att antalet kommer att mer än fördubblas till 2030.

Idag finns bara symptomatiska behandlingar att tillgå för Parkinsons sjukdom och det finns ett enormt ouppfyllt medicinskt behov av behandlingar som bromsar eller stoppar sjukdomens förlopp. Tidig diagnos och sjukdomsmodifierande behandling är viktiga faktorer för förbättrade behandlingsresultat. BioArctic Neuroscience utvecklar ett test för en biomarkör för sjukdomen som har potential att bli det första biokemiska biomarkörstestet som kan avspegla den underliggande sjukdomspatofysiologin.

I programmet för Parkinsons sjukdom har BioArctic nära samarbete med Uppsala universitet och andra svenska universitet i Lund, Linköping och Göteborg samt med Karolinska Institutet.

”Vi är tacksamma för stödet från EU. Utvecklingen av en sensitiv och specifik biomarkör som också kan spegla effekten av behandling skulle vara en enorm fördel i utvecklingen av nya sjukdomsmodifierande läkemedel”, säger Dr, Gunilla Osswald, VD för BioArctic Neuroscience AB.

För mer information, kontakta:

BioArctic Neuroscience AB
Gunilla Osswald, VD
Tel: 08 695 69 31
e-mail: gunilla.osswald@bioarctic.se