Skip to content

BioArctic Neuroscience och Elos Medtech startar samarbete kring ny behandling för ryggmärgsskador

Icke-regulatoriskt

Det svenska bioteknikföretaget BioArctic Neuroscience och medicinteknikbolaget Elos Medtech har idag ingått ett samarbetsavtal för en ny behandling av ryggmärgsskador.

I dag finns 2,5 miljon ryggmärgsskadade som väsentligen saknar effektiv behandling. Genom nyskapande svensk forskning har en produkt utvecklats som kan bidra till en lyckad neurokirurgisk behandling, som förhoppningsvis kan förbättra funktionen och livskvaliteten för ryggmärgsskadade patienter.

– Vi är mycket nöjda med avtalet med Elos, som har ett unikt tekniska kunnande och den rätta erfarenheten för att framställa det tekniska hjälpmedlet (”device”), som är nödvändigt för att leda nervtrådarna rätt. Detta är ett helt nytt sätt att behandla ryggmärgsskador, som är ett tillstånd med stort personligt lidande och påtagligt minskad livskvalitet samt höga ekonomiska kostnader för samhället, säger Dr. Pär Gellerfors, VD för BioArctic Neuroscience.

Den blivande produkten är en biodegraderbar device kombinerad med en tillväxtfaktor, som ska stödja och leda nervtillväxten i ryggraden samt återställa funktionen. Den första kliniska prövningen med den nya behandlingen planeras starta 2011.

För ytterligare information

BioArctic Neuroscience AB
Pär Gellerfors, VD
Telefon: +46 (0)8 695 69 31
e-post par.gellerfors@bioarctic.se

Elos Medtech
Søren Olesen, VP
Telefon: +45 48 21 64 60
e-post soren.olesen@elosmedtech.com

Elos AB (publ)

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2010 kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se www.elos.se