BioArctic Neuroscience och Eisai förlänger sitt forskningssamarbete

BioArctic Neuroscience AB har undertecknat en förlängning av det pågående forskningssamarbetet kring immunterapi för Alzheimers sjukdom med Eisai Co., Ltd. i Japan.

Förlängningen av forskningsavtalet är resultatet av en strategisk allians mellan BioArctic och Eisai som startade 2005 för att hitta en effektiv behandling för Alzheimers sjukdom. Hittills har samarbetet resulterat i en antikropp (BAN2401) som befinner sig under klinisk utveckling. BAN2401 är en ny humaniserad monoklonal antikropp riktad mot det neurotoxin som tros orsaka Alzheimers sjukdom.