BioArctic Neuroscience har nominerats för SwedenBIO Award

BioArctic Neuroscience har nominerats för SwedenBIO Award 2015. Varje år utdelas utmärkelsen SwedenBIO Award till ett företag som är en förebild i branschen genom framstående prestationer i forskning eller företagande. Vinnaren presenteras vid SwedenBIOs årliga möte i Stockholm den 4 juni.

För mer information: http://www.swedenbio.se/Artikelsida/Nominerade-till-SwedenBIO-Award-2015/

Gunilla Osswald, VD: ”Det är en ära att ha blivit nominerade till SwedenBIO Award. Det har varit ett storartat år BioArctic Neuroscience med betydande framsteg inom alla forsknings- och utvecklingsprogram.”

Alzheimers sjukdom:

  • BAN2401 Fas 2b-studie i tidig Alzheimers sjukdom pågår i USA, Kanada och Europa med upp till 800 patienter. Sedan 2014 inkluderar vårt samarbete kring utveckling och kommersialisering av BAN2401 med Eisai även Biogen.
  • En “follow up”-substans till BAN2401 har utvecklats.
  • Ett nytt treårigt forskningssamarbete har startats med Eisai kring en ny målmolekyl i Alzheimers sjukdom.

Parkinsons sjukdom:

  • BAN0805, en sjukdomsmodifierande immunterapi med lovande prekliniska resultat har presenterats vid internationella konferenser under året.
  • Ytterligare patent har beviljats I USA.

Komplett ryggmärgsskada:

  • Den kliniska studien med patienter med komplett ryggmärgsskada som behandlas med SC0806, som är en kombination av läkemedlet FGF1 och ett implantat, startar.
  • Bolaget är koordinator för ett Horizon2020-projekt som beviljats anslag med 6,4 MEUR (ca 60 MSEK) med Karolinska universitetssjukhuset och rehabiliteringskliniker i Stockholm, Danmark och Finland som samarbetspartners. Projektet har fått finansiering från EU:s forsknings- och utvecklingsprogram Horizon 2020 (Grant Agreement No 643853.)