BioArctic Neuroscience får stort anslag från EU

Det svenska biofarmabolaget BioArctic Neuroscience AB utvecklar en ny behandling för komplett ryggmärgsskada. Projektet har fått ett anslag (6,4 miljoner euro) från EUs forsknings och innovationsprogram Horizon2020 (Grant Agreement No. 643853) för att genomföra en klinisk studie med patienter med komplett ryggmärgsskada.

Idag lider 2,5 miljoner människor av ryggmärgsskador för vilka det i stort sett inte finns någon effektiv behandling. Som ett resultat av banbrytande svensk forskning har en produkt utvecklats med potential att kunna erbjuda framgångsrik neurokirurgisk behandling som förhoppningsvis kan förbättra funktionen och livskvaliteten hos patienter som lider av ryggmärgsskador.

Den blivande produkten är ett biologiskt nedbrytbart implantat kombinerat med en tillväxtfaktor. Den är utformad för att stödja tillväxten av nerver i ryggmärgen och återställa dess funktion. Produkten har utvecklats tillsammans med Karolinska Institutet, Elos Medtech, Ångströmlaboratoriet och Protein Sciences (US). Projektet har fått stöd genom tidigare anslag från VINNOVA, den svenska myndigheten för innovationssystem.

Den kliniska studien med patienter med komplett skada i torakala delen av ryggmärgen planera starta 2015. De kirurgiska ingreppen kommer att göras vid neurokirurgikliniken vid Karolinska sjukhuset. Den kliniska studien kommer att genomföras med våra nordiska partners: rehabiliteringskliniker i Glostrup/Hvidovre och Viborg i Danmark, Laittila, Finland och Rehabilitation Station Stockholm.

”Vi är tacksamma för stödet från Horizon 2020 och förbereder starten av det kliniska programmet för denna innovativa produkt som är avsedd att förbättra livskvaliteten för patienter med ryggmärgsskada”, säger Gunilla Osswald, VD för BioArctic Neuroscience AB.

För ytterligare information, kontakta:

BioArctic Neuroscience AB
Gunilla Osswald
Tel 08 695 69 31
e-mail: gunilla.osswald@bioarctic.se