BioArctic Neuroscience AB har ny VD och har flyttat till nya lokaler

BioArctics mission är att tillhandahålla nya och effektiva behandlingar för patienter med sjukdomar i centrala nervsystemet. Sedan bolagets grundade 2003 har det utvecklats på ett mycket positivt sätt.

Våra fokusområden är Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskada och andra sjukdomar orsakade av felveckade proteiner. Det av våra program som nått längst är BAN2401, en monoklonal antikropp riktad mot toxiska protofibriller av Abeta. Eisai och BioArctic har ett framgångsrikt samarbete i våra projekt rörande Alzheimers sjukdom. BAN2401 är för närvarande i Fas 2b med patienter med tidig Alzheimers sjukdom. En studie med upp till 800 patienter pågår i USA och startar i Europa under våren 2014.

Vi förbereder bolaget inför framtiden och har flyttat till nya lokaler på Warfvinges väg 35, Stockholm.

Gunilla Osswald har utnämnts till vår nya VD. Hon kom till BioArctic i februari 2013 som vice VD och rekryterades från AstraZeneca där hon var vice-president för projekt för neurodegenerativa sjukdomar. Hon har omfattande erfarenhet av ledarskap och läkemedelsutveckling inom neuroscience.

Pär Gellerfors, grundare och tidigare VD, kommer att fortsätta arbeta som Executive Senior Advisor med fokus på affärsutveckling, externa samarbeten och vårt ryggmärgsprojekt.

Lars Lannfelt, grundare och styrelseordförande, BioArctic Neuroscience AB