Skip to content

BioArctic kombinerar alfa-synuklein-projekt med Brain Transporter-teknologi

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 17 november 2022 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att bolaget utökar sin alfa-synuklein-projektportfölj. Det nya projektet, PD-BT2238, kombinerar en selektiv antikropp riktad mot lösliga alfa-synuklein-aggregat (så kallade oligomerer) med BioArctics Brain Transporter-teknologi. Syftet är att öka mängden antikropp som når hjärnan, med målsättningen att öka effekten av en potentiell behandling vid Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som påverkar nervsystemet. De första symtomen kan vara knappt märkbara skakningar i en hand eller ett ben. När sjukdomen fortskrider kan människor utveckla svårigheter att gå och prata, samt uppleva mentala och beteendemässiga förändringar som sömnproblem, depression, minnessvårigheter och trötthet.[1] Idag finns flera symtomatiska behandlingar tillgängliga, men det finns inga sjukdomsmodifierande alternativ.

BioArctics mål är att utveckla en antikroppsbehandling riktad mot lösliga aggregerade former av alfa-synuklein, ett protein som är genetiskt och neuropatologiskt kopplat till Parkinsons sjukdom och som tros vara en viktig initierande faktor i sjukdomsutvecklingen. PD-BT2238 är nästa generations alfa-synuklein-antikropp, som kombinerar en oligomer-selektiv alfa-synuklein-antikropp med BioArctics Brain Transporter-teknologi, designad för att förbättra mängden antikropp som tar sig in i hjärnan.

– BioArctics Brain Transporter-teknologi har möjlighet att öka mängden antikropp som når hjärnan och därmed effekten av biologiska behandlingar för olika neurodegenerativa sjukdomar. Vi är därför mycket glada över att nu också kombinera denna teknologi med en antikropp i vår projektportfölj för Parkinsons sjukdom, säger Gunilla Osswald, vd på BioArctic.  

För BioArctics längst gångna alfa-synuklein-projekt, BAN0805, pågår förberedelser för fas 2, samtidigt som potentiella partnerskap undersöks. Fas 1-data visade att BAN0805 tolererades väl, vilket stödjer fortsatt utveckling i fas 2, med dosering en gång i månaden.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: +46 8 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: + 46 704 10 71 80

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2022, klockan 08.00 CET.

Om BioArctic AB

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stora medicinska behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med olika universitet är av stor vikt för BioArctic tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se