BioArctic grundar SpineMedical AB

SpineMedical AB är ett helägt dotterbolag till BioArctic Neuroscience AB. Bolaget har grundats för att ta den nya behandlingen och produkten för komplett ryggmärgsskada till världsmarknaden. Företagets främsta fokus kommer inledningsvis att vara att driva den kliniska utvecklingen av produkten, som har beviljats status som särläkemedel både inom EU och i USA.

Företaget kommer att fortsätta att utveckla sin FoU-pipeline för att bygga värde för aktieägarna med nya produkter baserade på den existerande erfarenheten av biodegraderbara medicinsk-tekniska hjälpmedel och FGF1. En produkt som är under preklinisk testning är ett medicinsk-tekniskt hjälpmedel för behandling av perifera nervskador, ett område som utgör en mycket stor marknad. Företaget avser att utveckla den nuvarande produkten för komplett ryggmärgsskada också för marknaden för inkompletta ryggmärgsskador, liksom för behandling av äldre skador, vilket är en marknad med 2,5 miljoner patienter.