BioArctic finalist till årets Allbrightpris

BioArctic har för andra året i rad korats till finalist till Allbrightpriset för bolagets målinriktade jämställdhetsarbete. Tillkännagivandet gjordes den 26 november under Allbrights årliga prisutdelning i Stockholm.

BioArctic noterades på Nasdaq Stockholm Mid Cap i oktober 2017 och var redan under 2018 en av finalisterna för Allbrightpriset. Processen fram till tillkännagivandet har bestått av enkätundersökningar för både vd och medarbetare samt intervju av vd. BioArctics ledningsgrupp består av fem kvinnor och fem män och fördelningen i hela bolaget är 60% kvinnor och 40% män. Åldersfördelningen inom BioArctic spänner mellan 28 och 70 år. BioArctics styrelse har även en kvinnlig styrelseordförande.

– Jag är väldigt glad för att BioArctics jämställdhetsarbete har uppmärksammats av Allbright och att vi för andra året i rad hamnar i topp bland landets börsbolag. Trots att vi inte tog hem segern i år kommer vi att fortsätta vårt målmedvetna arbete för ett jämställt företag. Vårt bolag arbetar med att utveckla framtidens läkemedel för patienter med sjukdomar i det centrala nervsystemet bland annat Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Jag ser ett långsiktigt hållbart medarbetarskap som en förutsättning för att kunna tillvarata alla medarbetares kunskaper och kompetenser i strävan mot att nå våra mål, säger BioArctics VD Gunilla Osswald.

BioArctic har implementerat ett tydligt värderingsdrivet ledarskap byggt kring självledarskap, individbaserat ledarskap och projektledarskap som används i hela bolaget. Värdegrunden (respekt, engagemang, samarbete och ansvar) är starkt förankrad och används kontinuerligt i det dagliga arbetet. Sammantaget har detta, enligt BioArctic, bidragit till att uppnå framgång i jämställdhetsarbetet.

Allbrights motivering:
Årets silvermedaljör är unik, då bolaget även ifjol placerade sig på en hedervärd andraplacering. De utmärker sig genom att vara en arbetsplats där de anställda verkligen trivs. Att samtliga anställda svarade på Allbrights enkät och att ingen av dem hade något negativt att säga om bolagets jämställdhetsarbete är inget mindre än extraordinärt. Bolaget har dessutom en genomarbetad rekryteringsprocess med tydliga kravprofiler och personlighetstest för att säkerställa meritokratisk och jämställd rekrytering. Vi kan inte annat än gratulera årets silvermedaljör: Bioarctic!

Årets jury för Allbrightpriset bestod av Michaëla Berglund, styrelseordförande Stiftelsen Allbright, tillika vd Michaël Berglund, Sven Hagströmer, styrelseledamot och grundare av Stiftelsen Allbright, tillika styrelseordförande för bland annat Avanza och Creades, Bengt Johansson, vd Forsen, Anna Ryott, styrelseordförande Summa Equity, Nina Åkestam, analytiker Google, Barakat Ghebrehawariat, vd Demokrateam och Caroline Farberger, vd Ica Försäkring.