BioArctic får ytterligare anslag från Vinnova för ett gemensamt forskningsprojekt för antikroppsbaserade PET-undersökningar för Alzheimers sjukdom

Anslaget om 150 000 SEK från Vinnova kommer att användas för att ta fram en regulatorisk plan och utvärdera den kommersiella potentialen för antikroppsbaserade PET-undersökningar för Alzheimers sjukdom. Detta är ett forskningsprojekt inom Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics, där gruppen för molekylär geriatrik vid Uppsala universitet samverkar med BioArctic.

I forskningsprojektet har BioArctics antikroppar använts tillsammans med en ny teknologi för att öka upptaget i hjärnan av antikropparna över blod-hjärnbarriären. Forskningsprojektet har visat på en upp till hundrafaldigt ökad koncentration av antikropparna i hjärnan. I den första studien användes den bispecifika antikroppen som en PET (positronemissionstomografi)-markör för att avbilda amyloid-beta patologi, det karaktäristiska kännetecknet för en hjärna som drabbats av Alzheimers sjukdom. (Sehlin et al. 2016). Så vitt BioArctic känner till så är detta den första framgångsrika PET-tracern för centrala nervsystemet som är baserad på en antikropp.

Ännu större potential för den nya teknologin finns inom immunterapi för neurodegenerativa sjukdomar eller hjärntumörer, där effekten av den terapeutiska antikroppen tros vara begränsad på grund av låg penetration till hjärnan.

”Vi är mycket tacksamma för ytterligare anslag till detta viktiga forskningsprojekt som också är en extern kvalitetsstämpel. Vi kommer att vidareutveckla denna PET-tracer för användning som biomarkör vid läkemedelsutveckling och som ett potentiellt framtida diagnostiskt hjälpmedel för Alzheimerpatienter”, säger Gunilla Osswald, vd för BioArctic AB.

BioArctic utvecklar en helt ny typ av behandling (sjukdomsmodifierande) av Alzheimers sjukdom. En stor utmaning är begränsningarna hos de befintliga biomarkörer som speglar sjukdomens patologi, stadium och svårighetsgrad. Det finns därför ett behov av biomarkörer för att utvärdera den sjukdomsmodifierande effekten av läkemedel i kliniska prövningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Osswald, vd
gunilla.osswald@bioarctic.se
Telefon 08 695 6930