BioArctic får SME-status

BioArctic Neuroscience AB har idag givits SME-status av EMEA. BioArctic är nu berättigat att omfattas av bestämmelserna för administrativt och ekonomiskt bistånd enligt Regulation (EC) No 2049/2005.