Skip to content

BioArctic får europeiskt patent för nya antikroppar mot Alzheimers sjukdom

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 27 januari 2021 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att det Europeiska patentverket (EPO) har beviljat bolaget ett europeiskt patent, EP 2 448 968 B1, för nya antikroppar som kan komma att utvecklas till en behandling mot Alzheimers sjukdom. Antikropparna riktar sig mot en avkortad (trunkerad) form av amyloid beta (pE3-Aβ) och är kopplade till företagets projekt AD1503. Patentet träder i kraft den 27 januari 2021 och löper ut 2030.

Det beviljade patentet fokuserar på nya antikroppar som riktar sig mot pE3-Aβ, en specifik avkortad, så kallad trunkerad, form av amyloid beta. Monomerer av pE3-Aβ är mycket benägna att aggregera, vilket leder till bildandet av lösliga skadliga Aβ-aggregat, som i sin tur orsakar kognitiva och andra symtom i Alzheimers sjukdom.

Det beviljade patentet understryker BioArctics starka engagemang inom hjärnans sjukdomar i allmänhet och Alzheimers sjukdom i synnerhet. Genom att fokusera på ytterligare former av amyloid beta utökar BioArctic företagets möjligheter att påverka sjukdomspatologin utöver lecanemab (BAN2401) – företagets primära läkemedelskandidat för Alzheimers sjukdom som för närvarande är i fas 3 – och ökar antalet framtida behandlingsmöjligheter.

– Vi är glada över att vår patentansökan har beviljats för dessa nya antikroppar. Mer än 30 miljoner människor runt om i världen lever med Alzheimers sjukdom idag och det finns ett stort medicinskt behov. Vi fortsätter att arbeta outtröttligt för att utveckla och ge dessa patienter tillgång till de behandlingar de förtjänar, säger Gunilla Osswald, vd, BioArctic.

För mer information, vänligen kontakta

Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se

Tel: +46 8 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se

Tel: + 46 704 10 71 80

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2021, klockan 08:00 (CET).

Om BioArctic AB

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.