Skip to content

BioArctic får beviljat konceptpatent i Europa för bolagets strategi för sjukdomsmodifierande behandling av Parkinsons sjukdom

Regulatoriskt

Stockholm den 21 oktober 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) har tillkännagivit att man har beviljat patentansökan i Europa, EP09738534.8, för bolagets koncept för behandling av Parkinsons sjukdom. Europapatentet, EP 2 282 758 B1, kommer att träda ikraft den 21 november 2018.

Det godkända konceptpatentet i Europa skyddar bolagets innovativa behandlingsstrategi för Parkinsons sjukdom. Motsvarande patent har tidigare beviljats i USA och Japan.

BioArctics patentstrategi är att konceptuellt skydda bolagets behandlingsstrategi med breda patentkrav för att hindra konkurrenter från att använda samma behandlingsstrategi, och med specifika substanspatent för att ge skydd mot generika och biosimilarer. Bolaget har en aktiv patentstrategi som täcker alla stora geografiska marknader, inklusive USA, Japan, Kina och Europa.

”Det godkända konceptpatentet i Europa, som skyddar bolagets innovativa behandlingsstrategi för Parkinsons sjukdom, är en viktig del i bolagets patentstrategi. Idag finns det ingen sjukdomsmodifierande behandling på marknaden och vi vill bidra med innovativa och effektiva behandlingar som förbättrar Parkinsonpatienternas livskvalitet”, säger Gunilla Osswald, VD för BioArctic.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Osswald, VD
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR och Kommunikationsdirektör
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2018 kl. 09.00 CET.

Om BioArctics Parkinsonprogram
BAN0805 är en läkemedelskandidat (en antikropp mot alfa-synuklein) för behandling av Parkinsons sjukdom med målet att utveckla en behandling som stoppar eller bromsar sjukdomsförloppet. Ett samarbete inleddes 2016 med AbbVie avseende fortsatt utveckling av bolagets Parkinsonprogram kring BAN0805 med uppföljare och diagnostik. BioArctic arbetar aktivt med förberedelserna inför en ansökan hos det amerikanska läkemedelsverket (FDA) om tillstånd att starta en klinisk studie med BAN0805 i USA, en s k IND (Investigational New Drug Application). Projektet bygger på forskning från Uppsala universitet.

Antikropparna PD1601 och PD1602 (mot alfa-synuklein) är båda projektuppföljare för behandling av Parkinsons sjukdom med målet att utveckla en sjukdomsmodifierande behandling som stoppar eller bromsar sjukdomsförloppet. Projekten drivs i samarbete med AbbVie.

Om Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom är den näst största neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom. Parkinsons sjukdom är en progressiv sjukdom i nervsystemet som påverkar rörelseförmågan på grund av minskade dopaminnivåer i hjärnan. Skakningar är det mest kända tecknet på sjukdomen. Som den näst största neurodegenerativa sjukdomen, efter Alzheimers sjukdom, drabbar Parkinsons sjukdom ett stort antal individer och närstående. Parkinsons sjukdom drabbar en yngre patientgrupp jämfört med Alzheimers sjukdom vilket innebär att många av de som insjuknar i Parkinsons sjukdom fortfarande är i arbetsför ålder, men med omfattande ekonomiska konsekvenser för individen och samhället som följd. Patienter med Parkinsons sjukdom lider av en omfattande förlust av nervceller i en viss del av hjärnan. I den parkinsonsjuka hjärnans nervceller finns så kallade Lewykroppar som består av ansamlat alfa-synuklein, ett protein som annars reglerar neurotransmittorer. Forskning har visat att mutationer i alfa-synukleingenen leder till Parkinsons sjukdom.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO:BIOA B). www.bioarctic.se