BioArctic får anslag från Vinnova/Medtech4Health för sitt arbete med kvalitetsstyrningssystem

BioArctic har fått ett anslag om 200 000 SEK från Vinnova och Medtech4Health för företagets arbete med kvalitetsstyrningssystem. Anslaget rör BioArctics initiativ kring GAP-analys och uppgradering av systemet för kvalitetsstyrning för certifiering enligt ISO 13485.

”Vi utvärderar och förbättrar kontinuerligt BioArctics kvalitetsstyrningssystem för att möta våra partners och våra egna höga krav. Vi är tacksamma för detta anslag som bidrar till våra ansträngningar och till arbetet med ISO 13485-certiferingen”, säger Gunilla Osswald, vd för BioArctic.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
Tel 08 695 6930