BioArctic får anslag från VINNOVA

VINNOVA meddelar idag att BioArctic Neuroscience AB beviljats 3,5 miljoner SEK för den kliniska utvecklingen av sin patenterade produkt för indikationen behandling av traumatisk ryggmärgsskada.

VINNOVA är den svenska myndigheten for innovationssystem som stödjer forskning och utvecklingsarbete av högsta kvalitet. BioArctic utvecklar en ny behandling för traumatisk ryggmärgsskada tillsammans med Institutionen för klinisk neurovetenskap och neurokirurgi, Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Produkten som utvecklas består av ett biologiskt nedbrytbart implantat och en tillväxtfaktor som främjar och styr nervtillväxten i ryggmärgen och återställer funktionen. Vid ett neurokirurgiskt ingrepp ersätts den skadade ryggmärgen med produkten.

För närvarande lider 2,5 miljoner offer av ryggmärgsskada, ett förödande tillstånd med förlust av motoriska funktioner och känsel nedanför den skadade delen. Idag finns inga behandlingar tillgängliga för ryggmärgskada.