BioArctic expanderar – rekryterar nya forskare

BioArctic Neuroscience är ett forskningsbolag som utvecklar nya läkemedel och diagnostika för neurodegenerativa sjukdomar. 2007 slöts ett licensavtal med det japanska företaget Eisai Co., Ltd. rörande en antikroppsbehandling (BAN2401) för Alzheimers sjukdom.

Antikroppsprojektet drivs nu mot kliniska prövningar och kommersialisering. BioArctic kommer att ansvara för marknadsföringen i Norden. Samarbetet med Eisai and starten av nya projekt innebär att BioArctic behöver rekrytera ytterligare forskare till bolaget.