Skip to content

BioArctic erhåller patent i Japan för nya antikroppar som riktar sig mot Parkinsons sjukdom

Icke-regulatoriskt

Stockholm, 23 augusti 2023 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att den japanska patentmyndigheten (JPO) beviljar ett nytt patentskydd för läkemedelskandidaten BAN0805, en antikropp framtagen av BioArctic som en potentiell behandling för Parkinsons sjukdom. Patentet kommer att löpa ut år 2041, med möjlighet till förlängning av patentperioden fram till 2046.

Det beviljade substanspatentet (baserat på den japanska patentansökan nr. 2021-570377) fokuserar på den monoklonala antikroppen BAN0805, som selektivt binder till och eliminerar patologiska aggregerade former som kallas oligomerer och protofibriller samtidigt som den skonar den fysiologiska monomerformen av alfa-synuklein. Målet är att utveckla en behandling som fördröjer eller stoppar utvecklingen av Parkinsons sjukdom.

Vid den internationella kongressen om Parkinsons sjukdom och motoriska störningar (MDS) i september 2021 presenterades resultat från fas 1-studien med BAN0805 som stödde fortsatt utveckling av antikroppen i fas 2 med en dosering på en gång i månaden.

"Jag är glad över att kunna meddela att den japanska patentmyndigheten beviljar ett nytt patentskydd för läkemedelskandidaten BAN0805. Det ger en värdefull och omfattande period av patentskydd", säger Gunilla Osswald, vd för BioArctic. "Patentet stärker ytterligare BioArctics patentportfölj och stödjer vårt viktiga arbete att utveckla potentiella behandlingar mot Parkinsons sjukdom och andra synukleinopatier."

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2023, kl. 10.45.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oskar Bosson, Vice President Communications and Investor Relations
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se

Telefon: +46 70 410 71 80

Jiang Millington, Corporate Communication and Social Media Director
E-post: jiang.millington@bioarctic.se

Telefon: +46 79 33 99 166

Om BioArctic AB 
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.