Skip to content

BioArctic erhåller exklusiva rättigheter till att utveckla antikroppsbehandlingar för Alzheimers sjukdom från ett forskningsprojekt samägt med Eisai

Regulatoriskt

Stockholm, den 7 augusti 2018 – BioArctic AB (publ) (STO:BIOA B) har i samarbete med Eisai identifierat ett helt nytt målprotein, vilket ger möjlighet att utveckla nya behandlingar för Alzheimers sjukdom. Idag meddelar BioArctic att bolaget kommer att inneha exklusiva rättigheter till att utnyttja resultaten från samarbetet för att utveckla potentiella antikroppsbehandlingar för Alzheimers sjukdom.

2015 ingick BioArctic och Eisai ett till lika delar ägt samarbete för att studera nya biologiska mål kopplade till Alzheimers sjukdom. Under detta forskningssamarbete har bolagen gemensamt gjort en viktig upptäckt som kan utvecklas till en helt ny princip för behandling av Alzheimers sjukdom.

Bolagen har enats om att BioArctic ska inneha alla rättigheter till att använda resultaten från det framgångsrika projektet för att utveckla antikroppsbaserade behandlingar, medan Eisai kommer att inneha alla rättigheter till att använda projektresultaten för att utveckla behandlingar baserade på små molekyler. Avtalet med Eisai ger BioArctic en strategiskt viktig möjlighet att använda sin etablerade antikroppsteknologi för att utveckla en helt ny princip för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctics mål är att utveckla nya säkra och effektiva sjukdomsmodifierande läkemedel för Alzheimers sjukdom med syftet att fördröja sjukdomsutvecklingen. Inga sådana läkemedel finns på marknaden idag, en marknad med enorma ouppfyllda medicinska behov.

”BioArctics projektportfölj kommer nu att utökas med ett nytt helägt projekt med målet att utveckla innovativa, antikroppsbaserade sjukdomsmodifierande behandlingar för Alzheimers sjukdom, säger BioArctics VD Gunilla Osswald.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, VD, BioArctic
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2018, kl. 20.00 CET.
 
Om Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom beräknas vara orsaken till cirka 50-60% (1) av alla fall av demens och är därmed den vanligaste formen av demens med debut i vuxen ålder. Sjukdomen kännetecknas av att nervcellsdöd i hjärnan orsakar en progressiv försämring av minne och kognitiva färdigheter som intellektuell förmåga, språk, igenkänning och inlärningsförmåga. Sjukdomsutvecklingen vid Alzheimers sjukdom startar sannolikt flera år innan patienten uppvisar några kliniska symtom. Sjukdomen har också ett progressivt förlopp, vilket innebär att symtomen ökar vartefter som sjukdomen utvecklas. Sjukdomen försämrar livskvaliteten såväl för patienterna som för deras anhöriga. Det stora omvårdnadsbehovet innebär också stora kostnader för samhället (2). En sjukdomsmodifierande behandling som syftar till att stoppa eller bromsa sjukdomsutvecklingen måste därför sättas in innan nedbrytningen av hjärnan gått för långt.
 
Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai rörande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet rörande antikroppen BAN2401 som slöts i december 2007, och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet rörande antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som slöts i maj 2015. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökningar om marknadstillstånd och kommersialisering av produkterna.

Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO:BIOA B). www.bioarctic.se.

1)     Boken om Demenssjukdomar, Liber förlag 2013, sid 12-13, Läkemedelsboken 2014 sid 1088
2)     World Alzheimer Report – Alzheimer’s Disease International, 2015