Skip to content

BioArctic: Eisai presenterar ytterligare data från BAN2401 Fas 2b-studien i tidig Alzheimers sjukdom och presentationen direktsänds via webcast från CTAD

Icke-regulatoriskt

Stockholm, den 18 oktober 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att Eisai kommer att presentera ytterligare data från den kliniska Fas 2b-studien med anti-amyloid (Aβ) protofibril antikroppen BAN2401. Presentationen kommer att äga rum på 11th Clinical Trials on Alzheimer’s Disease (CTAD) konferensen den 24-27 oktober 2018 i Barcelona, Spanien.

Presentationen sker vid symposiet ”Clinical and Biomarker Updates from BAN2401 Study 201 in Early AD” där ytterligare data kommer att belysas från BAN2401 Fas 2b-studien (ClinicalTrials.gov identifier NCT01767311).

Presentation av BAN2401 på CTAD 2018:

Produkt,
sessionsnummer
Titel, dag och tid för presentationen
BAN2401
Sessionsnummer:
Symposium 3
Clinical and Biomarker update from BAN2401 Study 201 in Early AD
Symposium 3:
25 oktober (torsdag), kl. 14:30 – 15:30 CEST

Presentationen av BAN2401 Fas 2b-studien kommer att direktsändas via en webcast torsdagen den 25 oktober, kl. 14:30 – 15:30 CEST. För att delta, vänligen besök Investerarsektionen på Eisais hemsida https://www.eisai.com/ir/index.html.

BioArctic har tidigare meddelat resultaten från BAN2401 Fas 2b-studien som presenterades av Eisai vid Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) i juli 2018. Mer information i pressmeddelandena: ”BioArctic meddelar positiva 18 månaders resultat i Fas 2b-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom” och ”BioArctic meddelar detaljerade resultat från Fas 2b-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom som rapporterats vid AAIC 2018”.

BioArctics ambition är att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som bidrar till att tillgodose medicinska behov som efterfrågas av Alzheimerpatienter och deras anhöriga.
Idag finns inga sjukdomsmodifierande behandlingar på marknaden för dessa patienter.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, VD, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic AB
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Kommentarer till redaktionen
Enligt CTAD:s riktlinjer för publicering: Allt material som skickats till CTAD är embargoed för publicering och sändning fram till det officiellt planerade datumet och tidpunkten för presentation, symposium eller ”poster”session.

Om BAN2401
BAN2401 är en humaniserad monoklonal antikropp för Alzheimers sjukdom som är resultatet av det strategiska samarbetet mellan BioArctic och Eisai. BAN2401 binder selektivt till de lösliga, toxiska aggregaten av amyloid-beta som anses medverka i den neurodegenerativa processen i Alzheimers sjukdom och neutraliserar och eliminerar dessa. BAN2401 har därför potential att ha effekt på sjukdomspatologin och kunna bromsa sjukdomsförloppet. I december 2007 ingick BioArctic ett avtal med Eisai enligt vilket Eisai förvärvade de globala rättigheterna att studera, utveckla, tillverka och marknadsföra BAN2401 för behandling av Alzheimers sjukdom. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal avseende BAN2401.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (STO:BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

Om Eisai Co., Ltd.
Eisai Co., Ltd. är ett ledande globalt FoU-baserat läkemedelsbolag med huvudkontor i Japan. Eisai formulerar bolagets uppdrag som ”att i första hand tänka på patienterna och deras familjer och öka de fördelar som hälso- och sjukvården erbjuder”, vilket man kallar sin ”human health care” (hhc)-filosofi. Med cirka 10 000 anställda i Eisais globala nätverk av FoU-anläggningar, produktionsenheter och marknadsbolag arbetar bolaget för att förverkliga hhc-filosofin genom att leverera innovativa produkter och adressera ouppfyllda medicinska behov, med särskilt fokus på bolagets strategiska områden onkologi och neurologi.

Genom att utnyttja erfarenheterna från utveckling och marknadsföring av Aricept®, en behandling för Alzheimers sjukdom och Demens med Lewykroppar, har Eisai arbetat för att skapa en social miljö som omfattar patienter i alla samhällen i samverkan med olika intressenter, bland andra myndigheter och sjukvårdspersonal, och beräknas ha arrangerat över tiotusen evenemang runt om i världen för att öka medvetenheten om demens. Som en pionjär inom demensbehandling strävar Eisai inte bara efter att utveckla nästa generations behandlingar, utan också efter att utveckla diagnosmetoder och kunna erbjuda lösningar. För ytterligare information om Eisai Co., Ltd., besök gärna www.eisai.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2018, kl. 01.30 (CET).