BioArctic beviljas anslag

Idag meddelar VINNOVA att BioArctic Neuroscience AB har beviljats 1,9 miljoner SEK för utvecklingen av sin patenterade produkt för indikationen behandling av traumatisk ryggmärgsskada.

VINNOVA är den svenska myndigheten för innovationssystem som stödjer forskning och utvecklingsarbete av högsta kvalitet. BioArctic driver utvecklingen av en ny behandling för traumatisk ryggmärgsskada tillsammans med Institutionen för teknikvetenskaper, Sektionen för tillämpad materialvetenskap vid Uppsala universitet och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Divisionen för klinisk CNS-forskning vid Karolinska Institutet.

Produkten som utvecklas är ett biologiskt nedbrytbart implantat med en tillväxtfaktor som främjar och vägleder nervtillväxt i ryggmärgen och återställer funktionen. Under ett neurokirurgiskt ingrepp ersätts den skadade ryggmärgen med produkten.

Idag lider 2,5 miljoner offer av ryggmärgsskada, som är ett förödande tillstånd med förlust av motoriska funktioner och känsel nedanför den skadade delen. Idag finns inga behandlingar för ryggmärgsskada tillgängliga.