BioArctic AB: Extra bolagsstämma den 4 september 2017

Val av ny styrelseledamot samt ny styrelseordförande

Bolagsstämman beslutade att till ny styrelseledamot, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, utse Eugen Steiner.
Bolagsstämman beslutade att till ny styrelseordförande, för tiden till utgången av nästa årsstämma, utse Wenche Rolfsen.
Styrelsen meddelade att den inom sig avser att utse Ivar Verner till vice styrelseordförande.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen kommer därmed att ha följande sammansättning:

  • Wenche Rolfsen (ordförande)
  • Ivar Verner (vice ordförande)
  • Hans Ekelund
  • Pär Gellerfors
  • Lars Lannfelt
  • Eugen Steiner

Presentation av styrelsen, läs mer här.