Beviljat patent i USA för läkemedelskandidaten BAN2401 Backup för Alzheimers sjukdom stärker ytterligare BioArctics immaterialrättsliga position

Den 21 februari 2017 beviljade det amerikanska patentverket (US Patent Office) BioArctic ett patent (Patent No. US 9,573,994 B2) för företagets antikropp BAN2401 Backup för Alzheimers sjukdom.

Med detta och tidigare patent har BioArctic säkrat de immateriella rättigheterna till företagets unika sjukdomsmodifierande immunoterapistrategi för Alzheimers sjukdom. Antikropparna riktar sig selektivt mot och reducerar neurotoxiska protofibriller av amyloid-beta.

BioArctics primära läkemedelskandidat är en humaniserad monoklonal antikropp, BAN2401, som riktar sig mot och reducerar de toxiska oligomerer/protofibriller som tros orsaka Alzheimers sjukdom. BAN2401genomgår för närvarande en klinisk prövning i Fas 2b i patienter med tidig Alzheimers sjukdom i USA, Kanada, EU och Asien.

Sedan 2005 har företaget ett forskningssamarbete inom Alzheimers sjukdom med Eisai. BioArctic bedriver också egen forskning och utveckling rörande Alzheimers sjukdom.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
Pär Gellerfors, Senior Vice President Business Strategy och grunder, BioArctic AB
Tel 08 695 6930