Behandlingsområden

BioArctic fokuserar på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Vi fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov.