Verksamhetsområden

BioArctic fokuserar på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Vi fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov.

Neurodegenerativa sjukdomar är ett samlingsbegrepp för sjukdomstillstånd där nervceller i hjärnan bryts ned och dör. Dessa celler kan inte återbildas, varför skador i nervsystemet blir ödesdigra.

Vanligtvis börjar den neurodegenerativa processen långt innan några tydliga symtom är uppenbara, men resulterar så småningom i nedsatt funktion och handikapp. Dessa sjukdomar påverkar livet markant för miljoner människor i världen.