Behandlingsområden

BioArctic fokuserar på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Bolaget utvecklar även en innovativ behandling för komplett ryggmärgsskada. Vi fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov.