BAN2401 – Downs syndrom med demens/Traumatisk hjärnskada

Downs syndrom med demens: BAN2401, som nu kliniskt utvärderas för Alzheimers sjukdom, kan potentiellt även användas för andra indikationer som Downs syndrom med demens, då de flesta av dessa patienter utvecklar demens från cirka 40 års ålder.

Traumatisk hjärnskada: BioArctic har sökt patent för antikropparna BAN2401/BAN2401 back-up för behandling av Traumatisk hjärnskada. En del av dessa patienter utvecklar demens efter skadan.