BAN2401 back-up – Alzheimers sjukdom

BAN2401 back-up är en sjukdomsmodifierande antikroppsbehandling för patienter med tidig Alzheimers sjukdom i samarbete med Eisai. Läkemedelskandidaten har hög selektivitet för amyloid-beta oligomerer/protofibriller.

BAN2401 back-up är i sen preklinisk fas och BioArctics partner Eisai driver programmet inför klinisk utveckling.