BAN2401 “back-up” – Alzheimers sjukdom

BAN2401 ”back-up” är en sjukdomsmodifierande antikroppsbehandling för patienter med tidig Alzheimers sjukdom i samarbete med Eisai. Läkemedelskandidaten har hög selektivitet för amyloid-beta oligomerer/protofibriller.

BAN2401 ”back-up” är i sen preklinisk fas och BioArctics partner Eisai driver programmet inför klinisk utveckling.