Årsstämma 2023

BioArctics årsstämma 2023 kommer att hållas den 1 juni 2023 i Stockholm på Lindhagen Konferens.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skriftligen begära det hos styrelsen via e-post till ir@bioarctic.se eller per post till följande adress: BioArctic AB, Att: Valberedningen, Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm. För att styrelsen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt ska förslag vara styrelsen tillhanda senast den 13 januari 2023.

En begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit via e-post till ir@bioarctic.se den 15 mars 2023 för att kunna tas in i kallelsen.