Årsstämma 2017

BioArctic AB (publ), org. nr 556601-2679 höll sin årsstämma onsdagen den 31 maj 2017.

Dokumentationen avseende årsstämman återfinns nedan.