April – månaden då Parkinsons sjukdom uppmärksammas

11 april är dagen då Parkinsons sjukdom uppmärksammas i världen och som markerar Dr. J Parkinsons födelsedag. Doktor Parkinson är den som först beskrev sjukdomen i uppsatsen ”An Essay on the Shaking Palsy” för 201 år sedan. Uppmärksamheten under april månad syftar till att öka medvetenheten om Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurologiska sjukdomen och drabbar sex miljoner människor i världen. Sjukdomen förväntas leda till en ökande social och ekonomisk börda för samhället i takt med att befolkningen åldras.

Parkinsons sjukdom är en progressiv sjukdom i det centrala nervsystemet som påverkar rörelseförmågan på grund av minskade nivåer av dopamin i hjärnan. Skakningar är ett välkänt tecken på Parkinsons sjukdom. Jämfört med Alzheimers sjukdom – den vanligaste neurodegenerativa sjukdomen – drabbar Parkinsons sjukdom en yngre patientgrupp, vilket innebär att många av dem som insjuknar i Parkinsons sjukdom fortfarande är i arbetsför ålder, med omfattande ekonomiska konsekvenser för individen och samhället.

Det medicinska behovet av behandling vid Parkinsons sjukdom är stort på grund av bristen på läkemedel som påverkar den underliggande sjukdomspatologin. Dagens behandlingar är symtomatiska och varken stoppar eller fördröjer sjukdomsförloppet. Det innebär att patienten gradvis försämras och till att sjukdomen till slut kommer att begränsa patientens möjligheter att arbeta och leva ett normalt och självständigt liv.

Gunilla Osswald, VD för BioArctic: “BioArctics viktigaste uppgift är att förbättra livskvaliteten för patienter med sjukdomar i det centrala nervsystemet. Vi strävar efter att förändra behandlingsregimen av neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom. Vi är tillsammans med vår partner AbbVie fast beslutna att göra vårt yttersta för att ta fram en innovativ sjukdomsmodifierande behandling för de många patienterna som lider av Parkinsons sjukdom”.

Läs gärna mer:   https://www.bioarctic.se/sv/parkinsons-sjukdom-2545/