Antikroppsbaserad PET-undersökning av amyloid-beta protofibriller i Alzheimerhjärnan – Nya rön från Uppsala universitet i samverkan med BioArctic

Detta är första gången som ett antikroppsfragment framgångsrikt använts för PET-undersökning av ett mål i hjärnan. Den stora fördelen med antikroppar som PET-ligander jämfört med vanliga småmolekylsligander är antikropparnas mycket höga specificitet. En ny metod för PET-undersökning av hjärnan har utvecklats i Uppsala. Med hjälp av BioArctics monoklonala antikropp, mAb158, har forskarna kunnat avbilda stora lösliga aggregat, protofibriller, av Aβ. En stor klinisk studie i Fas 2 av behandling av Alzheimers sjukdom pågår med den humaniserade versionen av antikroppen, BAN2401. Studien genomförs i samarbete mellan Eisai och BioArctic Neuroscience. 

Monoklonala antikroppar används ibland som PET-ligander för att undersöka olika former av cancer i perifera organ, men i hjärnan är upptaget av antikroppar begränsat av blod-hjärnbarriären. För att öka upptaget av mAb158, vilket är nödvändigt för att genomföra PET-studier, konjugerades ett fragment av antikroppen kemiskt till en transferrinreceptor-antikropp. Fusionsproteinet uppvisade 15 gånger högre upptag i hjärnan och möjliggjorde visualisering av mängd och lokalisering av protofibriller i hjärnan på levande Alzheimermöss. Retentionen i hjärnan av fusionsproteinet och PET-signalen ökade med ålder i två olika Alzheimermusmodeller och korrelerade nära med nivåerna i hjärnan av lösliga Aβ protofibriller.

Dag Sehlin (1), Xiaotian T. Fang (1), Linda Cato (1), Gunnar Antoni (2,3), Lars Lannfelt (1), Stina Syvänen (1). Nature Communications, 2016

(1) Department of Public Health and Caring Sciences/Geriatrics, Uppsala University, Rudbeck Laboratory, Uppsala, Sweden.
(2) Department of Medicinal Chemistry, Preclinical PET Platform, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
(3) PET Centre, Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden.