Andra CNS sjukdomar

Neurodegenerativa sjukdomar är tillstånd där nervcellerna i hjärnan och/eller ryggmärgen bryts ned och dör, vilket på sikt leder till neurologiska symtom och funktionshinder.

Hjärnan och ryggmärgen (centrala nervsystemet) består av nervceller med olika funktion, som att kontrollera rörelser, behandla sensorisk information, lagring av information och beslutsfattande. Cellerna i hjärnan och ryggmärgen återbildas vanligen inte, så skador på nervsystemet kan vara förödande. Normalt börjar neurodegenerativa processer i centrala nervsystemet långt innan några symtom uppträder. Neurodegenerativa sjukdomar orsakas av förtving av nervceller som på sikt leder till funktionshinder.

Felveckade proteiner

De senaste decennierna har kunskapen om neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom utvecklats från en beskrivning av symtomen till en förståelse av de sjukdomsorsakande mekanismerna på molekylär nivå. De avgörande molekylära händelserna vid dessa sjukdomar anses idag vara felveckade proteiner och spridning av lösliga proteinaggregat som leder till dålig funktion av cellerna, celldöd, hjärnskador och sjukdomssymtom.

Varje neurodegenerativ sjukdom karaktäriseras av ett unikt aggregerat protein. Kännetecknet för Alzheimers sjukdom är proteinet amyloid-beta, medan alfa-synuklein är centralt i Parkinsons sjukdom.

Påverkar miljontals människors liv

Neurodegenerativa sjukdomar påverkar miljontals människors liv och innebär en växande utmaning för sjukvården, med ökande kostnader för individer och samhället. De flesta av dessa sjukdomar blir vanligare med stigande ålder. Bristen på effektiva behandlingar som kan bromsa eller fördröja sjukdomsutvecklingen är ett mycket stort medicinskt problem. Att förebygga och behandla de neurodegenerativa sjukdomarna är ett kritiskt mål för dagens medicinska forskning.

BioArctic strävar efter att hjälpa människor med neurodegenerativa sjukdomar och att förbättra framtiden för personer med Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar genom innovativ forskning och utveckling.

Idag finns varken botemedel eller effektiv behandling som påverkar den underliggande orsaken till dessa förödande sjukdomar.