Amerikanskt vaccinationspatent beviljat

BioArctics amerikanska patent på ett Alzheimervaccin beviljades idag. BioArctic Neuroscience AB har en egenutvecklad teknologiplattform för immunterapi mot felveckade proteiner.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och för närvarade finns inga effektiva behandlingar som kan stoppa sjukdomsförloppet.