Amerikanskt patent beviljat för terapeutiska antikroppar för Parkinsons sjukdom

Det amerikanska patentverket har beviljat BioArctic ett amerikanskt patent (US 8809506) som gäller antikroppar för behandling och diagnostik av Parkinsons sjukdom och demens med Lewy-kroppar. Dessa antikroppar är en ny typ av antikroppar som binder till och reducerar alfa-synuklein protofibriller i hjärnan och därför är av stort terapeutiskt värde, då alfa-synuklein protofibriller tros spela en central roll i sjukdomsprocessen vid Parkinsons sjukdom.