Amerikanskt patent beviljat för protofibrill-bindande antikroppar för behandling och diagnostik av Parkinsons sjukdom, demens med Lewy-kroppar och andra alfa-synykleinopatier

Det amerikanska patentverket har beviljat BioArctic patent på protofibrill-bindande antikroppar och deras användning i metoder för behandling och diagnostik av Parkinsons sjukdom, demens med Lewy-kroppar och andra alfa-synukleinopatier.