Alzheimers sjukdom BAN2401 Fas 3 studie Clarity AD

Fas 3 Clarity AD studien genomförs i USA, Kanada, Europa och Asien. Studien vänder sig till personer med antingen lindrig kognitiv störning till följd av Alzheimers sjukdom eller personer med mild Alzheimers sjukdom och dess anhöriga. Personer med dessa diagnoser kan bli aktuella för studien om de samtidigt har ett testresultat från och med 22 poäng till och med 30 poäng på Mini-mental Test (MMT) och samtidigt positiva biomarkörer för hjärnamyloid. Studiens detaljer och vad som krävs för att få delta finns publicerade på ClinicalTrials.Gov (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03887455?term=BAN2401&rank=1). Deltagarna i studien lottas till antingen behandling med BAN2401 eller placebo under 18 månaders tid. Behandlingen ges som infusion var 14:e dag.

Sponsor av studien är Eisai Inc. i samarbete med Biogen.

Hans Basun, professor, läkare
BioArctic avdelning för klinisk utveckling
hans.basun@bioarctic.se