Alzheimer-antikropp når Fas 2b

BioArctics monoklonala antikropp för Alzheimers sjukdom, BAN2401, har startat nästa kliniska studie efter att framgångsrikt passerat Fas 2a. Data för säkerhet och tolerabilitet indikerar att BAN2401 är säker och väl tolererad. 60 Alzheimer-patienter fick BAN2401 och 20 fick placebo.

I den nya studien som kommer att pågå under 18 månader (Fas 2b) kommer upp till 800 Alzheimer-patienter att inkluderas i Sverige och sju andra europeiska länder samt USA och Kanada.

BioArctics antikropp BAN2401 är en ny sjukdomsmodifierande läkemedelskandidat som väntas ge betydande fördelar för patienterna jämfört med de behandlingar som finns på marknaden idag, då dessa är symtomatiska och inte påverkar den underliggande sjukdomsprocessen.

2007 ingick BioArctic ett exklusivt licensavtal med det japanska läkemedelsbolaget Eisai kring utvecklingen av BAN2401. BioArctic behåller rättigheter att sälja BAN2401 på den nordiska marknaden.