Aktiekapitalets utveckling

I tabellen nedan redogörs för aktiekapitalets utveckling. Beloppen i tabellen nedan anges i SEK och har avrundats till hela kronor.

År

Händelse

Antal nya aktier

Antal
A-aktier
Antal
B-aktier
Totalt antal aktier Förändring av aktiekapital, SEK

Totalt aktiekapital, SEK

2000

Bolagets bildande

1 000

1 000 1 000 100 000

100 000

2002

Split 1000:1

999 000

1 000 000 1 000 000

2002

Split 4:1

3 000 000

4 000 000

4 000 000

2002

Omstämpling av A-aktier till B-aktier

3 000 000 1 000 000 4 000 000

2004

Nyemission

133 333

3 133 333 1 000 000 4 133 333 3 333

103 333

2005

Nyemission

66 666

3 199 999 1 000 000 4 199 999 1 667

105 000

2011

Nyteckning genom optionsrätt

4 000

3 199 999 1 004 000 4 203 999 100

105 100

2017

Fondemission

3 199 999 1 004 000 4 203 999 1 156 100

1 261 200

2017

Split 15:1

58 855 986

47 999 985 15 060 000 63 059 985

1 261 200

2017

Omstämpling av A-aktier till B-aktier

14 399 996 48 659 989 63 059 985

1 261 200

2017

Förestående nyemission inom ramen för Erbjudandet

 25 000 000 14 399 996 73 659 989 88 059 985 500 000 1 761 200