Ägarstruktur

Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 5 336 227 6,1% 2,5% 391
 - Utländskt ägande 4 528 398 5,1% 2,1% 391
 - Anonymt ägande 807 829 0,9% 0,4%  
Svenskt ägande 82 723 758 93,9% 97,5% 8 463
Totalt 88 059 985 100,0% 100,0% 8 854
       
Fördelat på        
Utländska konton 7 860 796 8,9% 3,6% 452
Svenska konton 80 199 189 91,1% 96,4% 8 467
Totalt 88 059 985 100,0% 100,0% 8 919
         
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Stolt partner till: