Ägarstruktur

31 januari, 2020.

Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 5 205 782 5,9% 2,4% 356
 - Utländskt ägande 4 019 288 4,6% 1,8% 356
 - Anonymt ägande 1 186 494 1,3% 0,5%  
Svenskt ägande 82 854 203 94,1% 97,6% 8 820
Totalt 88 059 985 100,0% 100,0% 9 176
       
Fördelat på        
Utländska konton 9 230 087 10,5% 4,2% 425
Svenska konton 78 829 898 89,5% 95,8% 8 821
Totalt 88 059 985 100,0% 100,0% 9 246
         
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Stolt partner till: