Ägarstruktur

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 58 306 458 66,2% 86,3% 561 6,3%
 - Svenska 56 696 097 64,4% 85,6% 197 2,2%
 - Utländska 1 610 361 1,8% 0,7% 364 4,1%
Fondbolag 10 910 052 12,4% 5,0% 34 0,4%
 - Svenska 8 375 223 9,5% 3,8% 14 0,2%
 - Utländska 2 534 829 2,9% 1,2% 20 0,2%
Pension & Försäkring 9 067 876 10,3% 4,2% 13 0,1%
 - Svenska 9 030 727 10,3% 4,1% 8 0,1%
 - Utländska 37 149 0.0% 0.0% 5 0,1%
Svenska Privatpersoner 6 143 123 7,0% 2,8% 8 234 93,0%
Investment & Kapitalförvaltning 1 673 388 1,9% 0,8% 4 0.0%
 - Svenska 1 654 503 1,9% 0,8% 3 0.0%
 - Utländska 18 885 0.0% 0.0% 1 0.0%
Stiftelse 816 700 0,9% 0,4% 6 0,1%
 - Svenska 816 700 0,9% 0,4% 6 0,1%
Stat, Kommun & Landsting 334 559 0,4% 0,2% 2 0.0%
 - Svenska 7 385 0.0% 0.0% 1 0.0%
 - Utländska 327 174 0,4% 0,2% 1 0.0%
Anonymt ägande 807 829 0,9% 0,4%    
Totalt 88 059 985 100,0% 100,0% 8 854 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Stolt partner till: