Ägarstruktur

# Ägare BIOA A BIOA B Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Lars Lannfelt 8 639 998 22 628 052 35,5% 50,1%   2020-08-31
2 Pär Gellerfors 5 759 998 15 086 301 23,7% 33,4%   2020-08-31
3 Fjärde AP-fonden   4 300 000 4,9% 2,0% 0,34% 2020-08-31
4 Tredje AP-fonden   3 810 032 4,3% 1,8%   2020-08-31
5 Unionen   2 562 723 2,9% 1,2%   2020-08-31
6 Handelsbanken Fonder   2 023 439 2,3% 0,9% 0.00% 2020-07-31
7 Gladiator   1 960 189 2,2% 0,9% 0,73% 2020-08-31
8 Norron Fonder   1 810 030 2,1% 0,8% -0,35% 2020-07-31
9 Swedbank Robur Fonder   1 734 059 2,0% 0,8% 0,15% 2020-08-31
10 Investment AB Öresund   1 584 645 1,8% 0,7% -0,03% 2020-08-31
Total top 10 14 399 996 57 499 470 81,6% 92,6% 0,85%  
Övriga 0 16 160 519 18,4% 7,4% -0,85%  
               
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Stolt partner till: