Ägarstruktur

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 82 723 758 93,9% 97,5% 8 463 95,6%
USA 1 976 406 2,2% 0,9% 15 0,2%
Norge 1 127 548 1,3% 0,5% 107 1,2%
Luxemburg 544 648 0,6% 0,3% 6 0,1%
Tyskland 283 799 0,3% 0,1% 4 0.0%
Övriga 595 997 0,7% 0,3% 259 2,9%
Anonymt ägande 807 829 0,9% 0,4%    
Totalt 88 059 985 100,0% 100,0% 8 854 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Stolt partner till: