Ägarstruktur

31 januari, 2020.

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 82 854 203 94,1% 97,6% 8 820 96,1%
USA 1 962 890 2,2% 0,9% 13 0,1%
Norge 902 810 1,0% 0,4% 60 0,7%
Tyskland 283 820 0,3% 0,1% 6 0,1%
Storbritannien 273 869 0,3% 0,1% 15 0,2%
Övriga 595 899 0,7% 0,3% 262 2,9%
Anonymt ägande 1 186 494 1,3% 0,5%    
Totalt 88 059 985 100,0% 100,0% 9 176 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Stolt partner till: