Ägarstruktur

30 juni, 2020.

# Ägare BIOA A BIOA B Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Lars Lannfelt 8 639 998 22 628 052 35,5% 50,1%   2020-06-30
2 Pär Gellerfors 5 759 998 15 086 301 23,7% 33,4%   2020-06-30
3 Fjärde AP-fonden   4 000 000 4,5% 1,8%   2020-06-30
4 Tredje AP-fonden   3 810 032 4,3% 1,8%   2020-06-30
5 Unionen   2 562 723 2,9% 1,2%   2020-06-30
6 Handelsbanken Fonder   2 023 439 2,3% 0,9% -0,03% 2020-06-30
7 Norron Fonder   1 973 483 2,2% 0,9% 0,01% 2020-06-30
8 Investment AB Öresund   1 609 645 1,8% 0,7%   2020-06-30
9 Swedbank Robur Fonder   1 544 229 1,8% 0,7%   2020-06-30
10 Andra AP-fonden   1 360 906 1,5% 0,6%   2020-06-30
Total top 10 14 399 996 56 598 810 80,6% 92,2% -0,02%  
Övriga 0 17 061 179 19,4% 7,8% 0,02%  
               
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Stolt partner till: