Ägarstruktur

# Ägare BIOA A BIOA B Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Lars Lannfelt 8 639 998 22 628 052 35,5% 50,1%   2020-09-30
2 Pär Gellerfors 5 759 998 15 086 301 23,7% 33,4%   2020-09-30
3 Fjärde AP-fonden   4 300 000 4,9% 2,0%   2020-09-30
4 Tredje AP-fonden   3 810 032 4,3% 1,8%   2020-09-30
5 Unionen   2 562 723 2,9% 1,2%   2020-09-30
6 Gladiator   2 065 344 2,3% 0,9% 0,12% 2020-09-30
7 Handelsbanken Fonder   2 024 091 2,3% 0,9%   2020-09-30
8 Swedbank Robur Fonder   1 734 059 2,0% 0,8%   2020-09-30
9 Investment AB Öresund   1 584 645 1,8% 0,7%   2020-09-30
10 Norron Fonder   1 541 840 1,8% 0,7% 0,04% 2020-09-30
Total top 10 14 399 996 57 337 087 81,5% 92,5% 0,16%  
Övriga 0 16 322 902 18,5% 7,5% -0,16%  
               
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Stolt partner till: