Ägarstruktur

29 februari, 2020.

# Ägare BIOA A BIOA B Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Lars Lannfelt 8 639 998 22 723 707 35,6% 50,1%   2020-02-29
2 Pär Gellerfors 5 759 998 15 150 036 23,7% 33,4%   2020-02-29
3 Fjärde AP-fonden   3 871 684 4,4% 1,8%   2020-02-29
4 Tredje AP-fonden   3 810 032 4,3% 1,8%   2020-02-29
5 Unionen   2 562 723 2,9% 1,2%   2020-02-29
6 Handelsbanken Fonder   2 215 000 2,5% 1,0%   2020-01-31
7 Norron Fonder   2 065 816 2,3% 0,9% 0,13% 2020-02-29
8 Investment AB Öresund   1 484 645 1,7% 0,7%   2020-02-29
9 Andra AP-fonden   1 441 666 1,6% 0,7%   2020-02-29
10 Swedbank Robur Fonder   1 382 146 1,6% 0,6%   2020-02-29
Total top 10 14 399 996 56 707 455 80,7% 92,2% 0,13%  
Övriga 0 16 952 534 19,3% 7,8% -0,13%  
               
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Stolt partner till: