Ägarstruktur

31 juli, 2019.

# Ägare BIOA A BIOA B Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Lars Lannfelt 8 639 998 22 723 707 35,6% 50,1%   2019-07-31
2 Pär Gellerfors 5 759 998 15 150 036 23,7% 33,4%   2019-07-31
3 Tredje AP-fonden   4 012 032 4,6% 1,8%   2019-07-31
4 Fjärde AP-fonden   3 786 684 4,3% 1,7%   2019-07-31
5 Norron Fonder   3 380 982 3,8% 1,6% 0,03% 2019-07-31
6 AMF Försäkring & Fonder   2 335 046 2,7% 1,1%   2019-07-31
7 Handelsbanken Fonder   2 100 000 2,4% 1,0%   2019-06-30
8 Investment AB Öresund   2 050 000 2,3% 0,9%   2019-07-31
9 Unionen   1 763 000 2,0% 0,8%   2019-07-31
10 Andra AP-fonden   1 441 666 1,6% 0,7%   2019-07-31
Total top 10   14 399 996 58 743 153 83,1% 93,1% 0,03%  
Övriga   0 14 916 836 16,9% 6,9% -0,03%  
               
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Stolt partner till: