Ägarstruktur

30 september, 2019.

# Ägare BIOA A BIOA B Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Lars Lannfelt 8 639 998 22 723 707 35,6% 50,1%   2019-09-30
2 Pär Gellerfors 5 759 998 15 150 036 23,7% 33,4%   2019-09-30
3 Tredje AP-fonden   4 073 032 4,6% 1,9%   2019-09-30
4 Fjärde AP-fonden   3 796 684 4,3% 1,7% 0,01% 2019-09-30
5 Norron Fonder   3 054 022 3,5% 1,4% -0,18% 2019-09-30
6 AMF Försäkring & Fonder   2 335 046 2,7% 1,1%   2019-09-30
7 Investment AB Öresund   2 050 000 2,3% 0,9%   2019-09-30
8 Handelsbanken Fonder   1 965 000 2,2% 0,9%   2019-09-30
9 Unionen   1 763 000 2,0% 0,8%   2019-09-30
10 Andra AP-fonden   1 441 666 1,6% 0,7%   2019-09-30
Total top 10   14 399 996 58 352 193 82,6% 93,0% -0,17%  
Övriga   0 15 307 796 17,4% 7,0% 0,17%  
               
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Stolt partner till: