Ägarstruktur

30 november, 2019.

# Ägare BIOA A BIOA B Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Lars Lannfelt 8 639 998 22 723 707 35,6% 50,1%   2019-11-30
2 Pär Gellerfors 5 759 998 15 150 036 23,7% 33,4%   2019-11-30
3 Fjärde AP-fonden   3 871 684 4,4% 1,8% 0,09% 2019-11-30
4 Tredje AP-fonden   3 810 032 4,3% 1,8%   2019-11-30
5 Unionen   2 562 723 2,9% 1,2%   2019-11-30
6 AMF Försäkring & Fonder   2 165 529 2,5% 1,0% -0,19% 2019-11-30
7 Norron Fonder   2 080 399 2,4% 1,0% -0,03% 2019-11-30
8 Handelsbanken Fonder   1 890 000 2,1% 0,9%   2019-10-31
9 Investment AB Öresund   1 550 000 1,8% 0,7% -0,57% 2019-11-30
10 Andra AP-fonden   1 441 666 1,6% 0,7%   2019-11-30
Total top 10   14 399 996 57 245 776 81,4% 92,5% -0,70%  
Övriga   0 16 414 213 18,6% 7,5% 0,70%  
               
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Stolt partner till: