Ägarstruktur

31 maj, 2019.

# Ägare BIOA A BIOA B Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Lars Lannfelt 8 639 998 22 723 707 35,6% 50,1% -0,14% 2019-05-31
2 Pär Gellerfors 5 759 998 15 150 036 23,7% 33,4% -0,09% 2019-05-31
3 Tredje AP-fonden   4 012 032 4,6% 1,8%   2019-05-31
4 Fjärde AP-fonden   3 786 684 4,3% 1,7% 0,06% 2019-05-31
5 Norron Fonder   3 283 681 3,7% 1,5% 0,28% 2019-05-31
6 Handelsbanken Fonder   2 525 467 2,9% 1,2% -0,61% 2019-05-31
7 AMF Försäkring & Fonder   2 335 046 2,7% 1,1% -0,11% 2019-05-31
8 Investment AB Öresund   2 050 000 2,3% 0,9%   2019-05-31
9 Unionen   1 763 000 2,0% 0,8%   2019-05-31
10 SEB Fonder   1 553 537 1,8% 0,7% 0,06% 2019-05-31
Total top 10 14 399 996 59 183 190 83,6% 93,3% -0,56%  
Övriga 0 14 476 799 16,4% 6,7% 0,56%  
               
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Stolt partner till: