Ägarstruktur

31 december, 2019.

# Ägare BIOA A BIOA B Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Lars Lannfelt 8 639 998 22 723 707 35,6% 50,1%   2019-12-31
2 Pär Gellerfors 5 759 998 15 150 036 23,7% 33,4%   2019-12-31
3 Fjärde AP-fonden   3 871 684 4,4% 1,8%   2019-12-31
4 Tredje AP-fonden   3 810 032 4,3% 1,8%   2019-12-31
5 Unionen   2 562 723 2,9% 1,2%   2019-12-31
6 Handelsbanken Fonder   2 415 000 2,7% 1,1% 0,37% 2019-12-31
7 Norron Fonder   1 999 363 2,3% 0,9% -0,09% 2019-12-31
8 Investment AB Öresund   1 550 000 1,8% 0,7%   2019-12-31
9 Andra AP-fonden   1 441 666 1,6% 0,7%   2019-12-31
10 Wellington Management   1 116 950 1,3% 0,5%   2019-09-30
Total top 10   14 399 996 56 641 161 80,7% 92,2% 0,28%  
Övriga   0 17 018 828 19,3% 7,8% -0,28%  
               
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Stolt partner till: