AD1801 – Alzheimers sjukdom

AD1801 är ett innovativt projekt för att utveckla en sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom som riktar sig mot en annan molekyl än de som är målmolekylerna i projekten BAN2401 och BAN2401 back-up.

BioArctic erhöll i augusti 2018 exklusiva rättigheter till att utveckla antikroppsbehandlingar för Alzheimers sjukdom från ett forskningsprojekt tidigare samägt med Eisai. Partnern Eisai behöll rättigheterna till utveckling av småmolekylsläkemedel från detta forskningsprojekt riktat mot en annan målmolekyl än de i projekten BAN2401 och BAN2401 back-up.