AD1801 – Alzheimers sjukdom

AD1801 är ett innovativt projekt för att utveckla en sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom och riktar sig mot Apolipoprotein E eller ApoE, en annan molekyl än de som är målmolekylerna i projekten BAN2401 och BAN2401 back-up.

BioArctic erhöll i augusti 2018 exklusiva rättigheter till att utveckla antikroppsbehandlingar för Alzheimers sjukdom från ett forskningsprojekt tidigare samägt med Eisai. Partnern Eisai behöll rättigheterna till utveckling av småmolekylsläkemedel från detta forskningsprojekt riktat mot en annan målmolekyl än de i projekten BAN2401 och BAN2401 back-up.

I juni 2020 tecknade BioArctic och Universitetet i Oslo ett forskningssamarbetsavtal för att fördjupa kunskapen kring Apolipoprotein E som ett möjligt målprotein vid Alzheimers sjukdom. BioArctic kommer att finansiera en tvåårig forskningsposition, med potentiell förlängning. Professor Lars Nilsson vid Institutet för Farmakologi kommer att leda forskningsprojektet vid Universitetet i Oslo.

Apolipoprotein E är den främsta genetiska riskfaktorn för Alzheimers sjukdom. Målet med samarbetet är att förstå mekanismerna kring Apolipoprotein E:s roll för utvecklingen av Alzheimers sjukdom samt att generera farmakologiska effektdata med läkemedelskandidater. I slutändan hoppas BioArctic kunna använda resultaten av forskningssamarbetet för att erbjuda Alzheimerspatienter förbättrad livskvalitet genom bättre behandling.