AD1502 – Alzheimers sjukdom

AD1502 är ett innovativt projekt för att utveckla en sjukdomsmodifierande behandling för prodromal och mild Alzheimers sjukdom.