ABBV-0805 – Parkinsons sjukdom

Läkemedelskandidaten ABBV-0805 är en monoklonal antikropp som selektivt binder och eliminerar oligomerer/protofibriller av alfa-synuklein. Målet är att utveckla en sjukdomsmodifierande behandling som stoppar eller bromsar sjukdomsförloppet.

Inom behandlingsområdet Parkinsons sjukdom samarbetar BioArctic sedan 2016 med AbbVie då ett forskningsavtal ingicks. AbbVie erhöll då rätten att förvärva en licens för att utveckla och kommersialisera BioArctics portfölj med antikroppar mot alfa-synuklein för Parkinsons sjukdom och andra potentiella indikationer.

I slutet av 2018 meddelade AbbVie att de påkallade denna option. AbbVies option att licensera portföljen trädde i kraft efter godkännandet av konkurrensmyndigheten i USA. I februari 2019 godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA ansökan om att bedriva klinisk studie med ABBV-0805 och Fas 1-studien startade i mars 2019. AbbVie driver och fortsätter att finansiera den kliniska utvecklingen av ABBV-0805 (tidigare under namnet BAN0805).

Användningsområdet för läkemedelskandidaten ABBV-0805 kan komma att vidgas till att inkludera t.ex. Lewykropps-demens och multipel systematrofi.

Projektet bygger på forskning från Uppsala universitet.