ABBV-0805 – Parkinsons sjukdom

BAN0805/ABBV-0805 är en antikropp mot alfa-synuklein och en läkemedelskandidat för behandling av Parkinsons sjukdom.

Målet är att utveckla en behandling som stoppar eller bromsar sjukdomsförloppet. Projektet bygger på forskning från Uppsala universitet.

BioArctic och AbbVie, ett forskningsfokuserat globalt biofarmabolag, ingick 2016 ett strategiskt samarbete för att utveckla och kommersialisera BioArctics portfölj av antikroppar riktade mot patologiska former av alfa-synuklein för behandling av Parkinsons sjukdom och andra potentiella indikationer.

I november 2018 meddelade AbbVie att de påkallar sin option att licensiera BioArctics portfölj med antikroppar mot alfa-synuklein.

BAN0805 är den av BioArctics antikroppar mot alfa-synuklein som kommit längst i utvecklingen. Den utvecklas som en sjukdomsmodifierande behandling av Parkinsons sjukdom. AbbVie kommer att driva klinisk utveckling av BAN0805, nu under beteckningen ABBV-0805. Den första kliniska studien startade i mars 2019. BioArctic fortsätter att utveckla uppföljande substanser (PD1601 och PD1602) inom ramen för samarbetet med AbbVie.